Om Semaiskolen

Semaiskolen ansatte
Semaiskolen er et udviklingsorienteret, aktivt og dynamisk socialpædagogisk opholdssted i Nordjylland, hvor vi har fokus på det enkelte barns udvikling og trivsel.

Semaiskolen blev oprettet som et udløber af et familieplejested, der blev så efterspurgt, at antallet af anbragte unge medførte, at loven krævede, at familieplejestedet skulle laves om til et opholdssted. Semaiskolen blev herefter i flere år drevet i privat regi, men i slutningen af 1990 blev Semaiskolen omdannet til en fond. Den dag i dag er Semaiskolen stadig fondsdrevet og har nu mere end 20 års erfaring med anbragte unge.

Semaiskolen er geografisk placeret i naturskønne omgivelser i Serritslev, nord for Brønderslev, hvor to af vores tre afdelinger, dagtilbud samt administration er beliggende. Den tredje af Semaiskolens afdelinger er placeret i Brønderslev 8 kilometer herfra.

Semaiskolens målgruppe

Målgruppen på Semaiskolen er børn og unge i alderen 8-18 år, der har sociale og emotionelle vanskeligheder samt behov for en anbringelse uden for eget hjem. Disse børn og unge har enten medfødte problemstillinger, har oplevet massive svigt i opvæksten eller har problemer med afvigende adfærd, kontakt og mistrivsel i hjem og skole.

Semaiskolens tre afdelinger, har hver især specialiseret sig i at arbejde med forskellige problemtikker, og de varetager dermed forskellige dele af målgruppen. I hver af Semaiskolens afdelinger er der ansat en afdelingsleder og fem pædagoger til fem børn og unge. Al arbejde på Semaiskolen sker med udgangspunkt i den kommunale handleplan.

På Semaiskolen er elevernes dagligdag præget af forudsigelighed og troværdighed, og det er af høj prioritet for skolen at have en varm og imødekommende atmosfære.

De sidste 10 år har vi på Semaiskolen haft utrolig succes med vores faglige arbejde, hvilket har resulteret i, at rigtig mange af vores børn har fået en 9. klasses afgangseksamen, en faglig uddannelse samt en HF eksamen, og på den måde er kommet videre i uddannelsessystemet.

Semaiskolen er desuden godkendt til at etablere soloprojekter, aflastningtilbud, efterværn og udslusning.

Semaiskolens ansatte

Semaiskolen har vi udelukkende veluddannet, pædagogisk personale ansat, der er vant til at arbejde målrettet på de mål, der sættes for det enkelte barn i dennes handlingsplan.

Semaiskolen er kendt for vores utroligt engagerede ansatte, og vi har altid haft en høj faglighed samt gået meget op i struktur, skriftlighed og målrettethed i vores arbejde med børn og unge. Det har og vil altid være et fokusområde på Semaiskolen.

På grund af Semaiskolens høje faglige niveau og ekspertise i at undervise børn og unge med specielle behov, samarbejder vi med PPR i Brønderslev om at undervise de børn, der kan profitere at massiv støtte og undervisning i et lille miljø.

Semaiskolens værdier

Semaiskolen har fire vigtige værdier: troværdighed, anerkendelse, engagement og rummelighed, der alle samles under begrebet Dannelse. Semaiskolens navn dækker dels over at skolen på et tidspunkt arbejdede med at dokumentere udvikling via vores egen model, der dækker over fem hovedområder, vi finder vigtige, at de unge behersker for at få et godt liv:

S-social E-emotionel M– motorisk A– almene færdigheder I – identitet